Echo Duo

C Series

EDC1C1C10**

Echo Duo, 2 gang power module, 1000mm lead with C series plug

EDC1UC10**

Echo Duo, 1 power module, USB C/A PD fast-charge module (30W shared), 1000mm lead with C series plug

EDC1WC10**

Echo Duo, 1 power module, Wireless fast-charge module (15W), 1000mm lead with C series plug

EDUWC10**

Echo Duo, USB C/A PD fast-charge module (30W shared), Wireless fast-charge module (15W), 1000mm lead with C series plug

BS13A 3-Pin Plug

EDC1C1B10**

Echo Duo, 2 gang power module, 1500mm lead with BS13A 3-pin plug

EDC1UB10**

Echo Duo, 1 power module, USB C/A PD fast-charge module (30W shared), 1500mm lead with BS13A 3-pin plug

EDC1WB10**

Echo Duo, 1 power module, Wireless fast-charge module (15W), 1500mm lead with BS13A 3-pin plug

EDUWB15**

Echo Duo, USB C/A PD fast-charge module (30W shared), Wireless fast-charge module (15W), 1500mm lead with BS13A 3-pin plug