2500mm

M32B**BK

M3 Lead, 3 Core x 2.5mm

M33B2**BK

M3 Lead, Socket to Free End Tinned

M33C1**BK

M3 Plug to Free-End Lead – 3-CORE 1.0mm²

M33B1**BK

M3 Plug to Free-End Lead – 3-CORE 2.5mm²

M32D**BK

M3 S Lead Switching, 3-core

M33D1**BK

M3 S Lead, Plug to Free End Tinned