KonexUS

KU01**

Konexus 10A Module Only

KUG15U**

Konexus 10A Module, & 2 X USB Chargers, Provision For 1 X Keystone Jack, 1500mm Lead & 3-Pin Plug

KUG15**

Konexus 10A Module, 1500mm Lead & 3-Pin Plug

KU01UD**

Konexus 10A Module, 2 X USB Chargers, Provision For 1 X Keystone Jack, 500mm Tag Lead & L3D Splitter